Energy Consult jako dostawca usług dla Twojej stacji elektroenergetycznej WN

Bezbłędna technicznie i bezpieczna eksploatacja stacji elektroenergetycznej jest niezbędna w przypadku farmy wiatrowej lub słonecznej.

Wszystkie działania w zakresie zarządzania pracą stacji elektroenergetycznych mają na celu minimalizację usterek, uszkodzeń i przestojów oraz zmniejszenie ryzyka technicznego.

Całodobowy monitoring i serwis

Stacja elektroenergetyczna lub stacja przesyłowa jest monitorowana 24/7 przez system kontrolny, a wszystkie przychodzące statusy, błędy i wartości pomiarowe są rejestrowane i analizowane. Dzięki naszemu drugiemu, dodatkowemu systemowi alarmowemu zapewniamy, że jesteśmy zawsze informowani o najważniejszych zdarzeniach, nawet w przypadku awarii głównego systemu zdalnego sterowania.

W zależności od napływających informacji podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapobiegać, przeciwdziałać, ograniczać i usuwać usterki. Obejmują one na przykład wykonywanie czynności  łączeniowych do 110 kV na miejscu lub zdalnie, aby zapewnić niemalże nieprzerwaną pracę, a tym samym zminimalizować straty wydajności. Zapewniamy także całodobowy dostęp do grupy serwisowej, która w razie potrzeby natychmiast odwiedzi Twój obiekt i wykona odpowiednie prace na miejscu.

Konserwacja i nadzór jako zapewnienie wysokiego poziomu dostępności

Aby zapewnić wysoki poziom dostępności i niskie koszty napraw w dłuższej perspektywie, stacja elektroenergetyczna musi być regularnie sprawdzana pod kątem pojawiających się lub istniejących usterek, a także konserwowana. Oprócz corocznych prac konserwacyjnych przeprowadzamy również regularne kontrole w celu wczesnego wykrywania uszkodzeń i zwiększenia dyspozycyjności stacji elektroenergetycznej jako całości.

Zidentyfikowane wady usuwamy bezpośrednio we własnym zakresie lub organizujemy, koordynujemy i nadzorujemy pracę firm zewnętrznych w celu ich sprawnego usunięcia.

Ponadto zawsze pilnujemy terminów ważnych dla naszych Klientów,jak na przykład końca gwarancji robót budowlanych i elektrycznych, producenta poszczególnych podzespołów lub terminu przeglądów budowlanych oraz badania sprzętu ochronnego.Zawsze na czas  przeprowadzamy wszystkie niezbędne testy. Energy Consult jest również dostępna jako kontakt dla operatora sieci dystrybucyjnej i przesyłowej, a także dla innych stron zaangażowanych we wszystkie sprawy.

Wszelkie usterki i wady powstałe w trakcie eksploatacji oraz wszelkie wykonane czynności konserwacyjne, naprawcze i przeglądowe są przez nas w pełni dokumentowane w formie cyfrowej i udostępniane naszym Klientom.

Przejęcie odpowiedzialności za zakład zgodnie z normą PN-EN 50110

Jako operator instalacji jesteś prawnie zobowiązany do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy stacji poprzez prace naprawcze i konserwacyjne – dlatego przejmujemy odpowiedzialność za Twój obiekt i wyznaczamy osobę odpowiedzialną, korzystając z zasobów naszego zespołu specjalistów. Oznacza to, że nasi doświadczeni elektrycy biorą na siebie niezbędną odpowiedzialność przez cały czas pracy przy Twoich farmach lub w ich pobliżu, tak aby można było ocenić szczególne zagrożenia podczas pracy przy instalacjach elektrotechnicznych i przestrzegać środków bezpieczeństwa pracy.