Inne usługi

Umowy zakupu energii (PPA - Power Purchase Agreement)

Elastyczne umowy zakupu energii (PPA) dostosowane do lokalnej eksploatacji

Wspólnie z wybranymi specjalistami firma Energy Consult opracowała umowy zakupu energii (PPA), które mają na celu spełnienie wymagań elastyczności w eksploatacji turbin wiatrowych.

Twoje korzyści jako operatora instalacji we współpracy z Energy Consult

  • Możesz skorzystać z kontaktów i udziału Grupy PNE w rynku energii elektrycznej na atrakcyjnych warunkach.
  • Oszczędzasz sobie trudu zdobywania wiedzy w złożonej dziedzinie sprzedaży energii elektrycznej.
  • Masz dostęp do ekspertów, np. z branży energetycznej, a także prawa energetycznego i kontraktowego, dlatego możesz zaoszczędzić te koszty we własnej organizacji.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Planowanie podłączenia do sieci

Oprócz zarządzania farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi Energy Consult specjalizuje się w elektrotechnicznych połączeniach elektrowni OZE i wspiera swoich Klientów we wszystkich kwestiach związanych z przyłączeniem do sieci.

Zajmujemy się kompleksowym planowaniem okablowania wewnętrznego, aż do przyłączenia farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej do sieci publicznej – zarówno na poziomie średniego, jak i wysokiego napięcia. Wykonując te prace, zawsze ściśle współpracujemy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.

Zarządzanie budową

W fazie budowy nasi Klienci i Partnerzy biznesowi mogą skorzystać z wieloletniego doświadczenia w obrębie kompleksowej realizacji parków wiatrowych i fotowoltaicznych w ramach Grupy PNE. Przejmujemy pełne zarządzanie projektem, począwszy od budowy dróg i fundamentów, a także zajmujemy się procesami zatwierdzania instalacji, aż do przekazania gotowej do eksploatacji farmy wiatrowej lub słonecznej.

Poszczególne fazy budowy są koordynowane w precyzyjny i ukierunkowany sposób. Naszym najwyższym priorytetem jest terminowe ukończenie prac w ramach budżetu i najlepszej jakości technicznej. Ponadto koordynujemy współpracę z operatorami sieci, ekspertami, różnymi usługodawcami, wszystkimi organami władzy i właścicielami gruntów.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Usługi finansowe

Warunkiem realizacji projektu w sektorze energii odnawialnej jest zapewnienie finansowania.

Solidne i konkurencyjne koncepcje finansowania są filarami sukcesu projektu. Obejmują one dokładną analizę i optymalizację kosztów budowy i eksploatacji.

Nasi Klienci czerpią korzyści z naszej wieloletniej współpracy z instytucjami kredytowymi działającymi na całym świecie w ramach Grupy PNE, ponieważ uczciwość i rzetelność są decydującymi czynnikami w dziedzinie finansów. Podczas całej fazy realizacji projektu odpowiadamy za współpracę z bankami oraz firmami ubezpieczeniowymi, zapewniając optymalne finansowanie projektu. Weryfikacja rentowności i ciągłe planowanie płynności finansowej dla każdego projektu są z nami w dobrych rękach na wszystkich etapach planowania.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.