Zarządzanie techniczne dla energetyki wiatrowej w Polsce

Jako specjalista w zakresie zarządzania technicznego farmami wiatrowymi jesteśmy u Twojego boku jako partner z 30-letnim doświadczeniem w Grupie Energy Consult.

Energy Consult jest zarządzana przez sprawdzonych ekspertów: technicznie, komercyjnie i organizacyjnie. Regularnie wymieniając między sobą informacje oraz badając wszelkie istotne dane i dokumentację zarządzanych przez nas farm wiatrowych, zapewniamy maksymalizację zysków dla operatorów i inwestorów.

Naszym Klientom oferujemy elastyczne pakiety usług - od pakietów podstawowych po kompleksowe zarządzanie aktywami. Koncepcja ta obejmuje również całościowe wsparcie stacji elektroenergetycznych, testowanie i planowanie przyłączy sieciowych oraz wszelkie czynności związane z bieżącą eksploatacją turbin wiatrowych. W każdej chwili przedstawimy Ci indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Maksymalna dostępność Twoich turbin wiatrowych dla zadawalającej produkcji

Nasz system monitoruje Twoje turbiny przez całą dobę, a w przypadku awarii podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej naprawić usterkę.

Twoja korzyść: przestoje są zredukowane do minimum.

Zarządzanie  techniczne wykorzystuje prognozy wiatru, analizy środowiskowe i dokumentację konserwacji prewencyjnej, aby przewidywać usterki i eliminować słabe punkty. Dzięki regularnym przeglądom turbin możliwe jest wykrycie uszkodzeń na wczesnym etapie i uniknięcie kosztów związanych z przestojami.

Przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za farmę i odciążamy Cię jako operatora.

Zawsze pilnujemy terminów realizacji zobowiązań operacyjnych i prawnych, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystkie niezbędne przeglądy i kontrole są wykonywane na czas.

Monitorowanie stacji transformatorowych SN w celu zminimalizowania błędów zasilania

Oprócz monitorowania Twoich turbin wiatrowych, firma Energy Consult oferuje również kontrolę i serwis infrastruktury elektrycznej średniego napięcia znajdującej się na terenie farmy wiatrowej.Ponieważ awaria stacji przesyłowej prowadzi do utraty zasilania całej farmy wiatrowej, szybka reakcja ma ogromne znaczenie.

Zgodnie z naszą zasadą dążenia do optymalizacji, zarządzanie stacjami transformatorowymi jest zawsze planowane w taki sposób, aby wszystkie procesy usuwania usterek, rozwiązywania problemów i konserwacji były efektywnie koordynowane.