Zarządzanie komercyjne – energetyka wiatrowa w Polsce

Zarządzanie komercyjne przez firmę Energy Consult dla parków wiatrowych i słonecznych jest elementem łączącym wszystkie strony zaangażowane w funkcjonowanie parku.

Przejmujemy zarządzanie komercyjne dla różnych struktur operatorskich, takich jak obywatelskie farmy wiatrowe, fundusze inwestycyjne oraz inwestorzy instytucjonalni.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i fachowej wiedzy dbamy o Twoje interesy i zapewniamy bezawaryjną pracę Twoich elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych.

Zapewniamy wsparcie w negocjacjach kontraktów oraz planowaniu płynności i finansów, przejmujemy sprawy codzienne, zarządzanie komandytariuszami oraz tworzymy podstawy decyzyjne dla wspólników.

Nasze zalecenia dotyczące optymalizacji wspierają Cię w podejmowaniu ważnych, kluczowych decyzji dotyczących Twoich inwestycji w sposób pewny i świadomy.

Zarządzanie kontraktami i optymalizacja

Zarządzanie kontraktami i optymalizacja

 • Monitorowanie terminów i zobowiązań kontraktowych
 • Negocjowanie warunków z kontrahentami
 • Zarządzanie wszystkimi zobowiązaniami wynikającymi z umów o dzierżawę

Finanse i księgowość

 • Bieżące księgowanie i przetwarzanie transakcji płatniczych
 • Przygotowywanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie należnościami, w tym wynagrodzeniami gwarantowanymi
 • Zarządzanie płynnością

Raportowanie i kontrola

 • Regularne raportowanie KPI według formatu Klienta
 • Budżet, kontrola danych o wydajności/dostępności

Zarządzanie zgodnością

 • Zapytania podatkowe i audyty specjalne
 • Zgodność z innymi ustawowymi obowiązkami sprawozdawczymi
 • Przestrzeganie i wdrażanie nowych wymagań prawnych

Zarządzanie akcjonariuszami

 • Planowanie i organizacja zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników
 • Przygotowywanie raportów biznesowych
 • Zarządzanie komandytariuszami