Stopka redakcyjna

Odpowiedzialny za treść:

energy consult Polska Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 24-26
75-712 Koszalin
Poland

Tel.: +48 664 706 701
E-Mail: info@energy-consult.net

Prezes Zarządu:
Nina Ociepa

Członek Zarządu:
Marco Lange

Wpis do rejestru handlowego:

NIP:6692558772
Regon: 387100470
KRS:0000861346

Oświadczenie

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na niniejszych stronach zgodnie z ogólnym prawem zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy TMG. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. Po uzyskaniu informacji o naruszeniach, treści te zostaną natychmiast usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub operator stron. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie zostały rozpoznane w momencie umieszczania linków. Jednakże stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie. Po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Niniejsza strona internetowa zawiera dane i informacje o różnym charakterze, które są chronione znakiem towarowym i/lub prawem autorskim na rzecz operatora lub w indywidualnych przypadkach również na rzecz osób trzecich. Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść na tej stronie nie została utworzona przez operatora, uwzględnia się prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Po uzyskaniu informacji o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.