Usługi techniczne w zakresie eksploatacji turbin wiatrowych

Energy Consult wraz ze swoimi spółkami zależnymi, Energy Consult Prüfgesellschaft GmbH i MEB Safety Services GmbH, świadczy dodatkowe usługi techniczne i przeglądy związane z eksploatacją turbin wiatrowych.

W trakcie kontroli na miejscu nasi eksperci mogą wykryć ewentualne uszkodzenia na wczesnym etapie, uniknąć przestojów i zwiększyć dostępność turbin wiatrowych. Możesz zmniejszyć ryzyko znacznych kosztów napraw, utraty wydajności i skarg związanych z bezpieczeństwem.

Obejmuje to następujące usługi:

Podczas przeglądu okresowego elektrowni wiatrowej, aby zagwarantować jej pełną sprawność, sprawdzana jest cała maszynownia wraz z osprzętem elektrotechnicznym systemu sterowania pracą i systemem bezpieczeństwa, a także łopaty wirnika, wieża i fundament.Na przykład konstrukcja wieży jest sprawdzana pod kątem uszkodzeń w kontekście stabilności.

Mogą nimi być: korozja, pęknięcia lub odpryski w konstrukcjach nośnych stalowych i betonowych. Sprawdzamy również, czy nie występują  ponadmiarowe odchylenia od zatwierdzonego projektu, takie jak dopuszczalne przechylenie lub wymagane obciążenie fundamentu gruntem.

Czytaj więcej

Raport dotyczący eksploatacji informuje o tym, czy kontynuacja eksploatacji po 20-letnim okresie użytkowania byłaby opłacalna i atrakcyjna ekonomicznie. Wymaga to analizy danej turbiny wiatrowej pod względem ekonomicznym i technicznym. Nasi eksperci przygotowują kompletne i niezależne ekspertyzy dotyczące bezpiecznej i zgodnej z prawem eksploatacji Twojej turbiny wiatrowej o żywotności ponad 20 lat.

Raport służy jako dowód stabilności dalszej eksploatacji i jest podstawą do podjęcia decyzji o kontynuowaniu użytkowania, sprzedaży lub repoweringu Twojej farmy wiatrowej.

Czytaj więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni wiatrowej jest również jednym ze środków zapobiegawczych, które operator farmy wiatrowej powinien wziąć pod uwagę.

Podczas naszej inspekcji DGUV V3 wszystkie komponenty elektryczne, które mogą stanowić źródło zagrożenia w krótszej lub dłuższej perspektywie, są testowane.

Czytaj więcej

Zalecamy testowanie prawidłowego działania urządzenia zabezpieczającego sieć w odstępach nie dłuższych niż cztery lata. Nasi elektrycy sprawdzają

Twój sprzęt ochronny zgodnie z ustalonym protokołem testowym, jednocześnie biorąc pod uwagę specyfikacje odpowiedniego operatora sieci.

Czytaj więcej

Nasi eksperci mogą sporządzić ekspertyzę po uruchomieniu lub przed odbiorem Twojej turbiny wiatrowej, która obejmuje wszystkie jej elementy. Z reguły przegląd przeprowadza się po zakończeniu eksploatacji próbnej. W tym kontekście sprawdzamy, czy określone kryteria Twojej umowy dostawy dotyczące turbiny wiatrowej zostały spełnione w 100% i czy wszystkie wymagania techniczne zostały odpowiednio zrealizowane.

Ta ekspertyza służy zatem ustaleniu z wyprzedzeniem ewentualnych koniecznych ulepszeń i napraw, które w związku z tym muszą zostać wykonane przez producenta turbin wiatrowych bezpłatnie w ramach gwarancji.

Czytaj więcej

Nasi eksperci sprawdzają również turbinę przed wygaśnięciem gwarancji i przekazują wszelkie znalezione słabe punkty producentowi odpowiedzialnemu za ich naprawę, aby uniknąć poważnych i kosztownych uszkodzeń natychmiast po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.

Co więcej, dostarczamy Ci szczegółową dokumentację testową w celu dalszego egzekwowania Twoich praw do prac serwisowych i naprawczych.

Czytaj więcej

Regularne inspekcje służą wykryciu ewentualnych usterek w odpowiednim czasie. Oprócz oględzin całej turbiny i przeprowadzenia kontroli wizualnej, dokładnie sprawdzamy również powstawanie hałasu w obrębie obracających się części, takich jak generator, przekładnia czy wirnik.

Czytaj więcej

Wizualne inspekcje przekładni turbin wiatrowych za pomocą kamery endoskopowej to szybka i tania metoda przeprowadzania kontroli przekładni. Wideo-endoskopia dostarcza konkretnych informacji o stanie przekładni, np. łożysk tocznych i zębów kół zębatych, których nie można by było uzyskać bez skomplikowanego częściowego demontażu.

W ten sposób uszkodzenia można wykryć na wczesnym etapie, uniknąć przestojów, ograniczyć awarie i poprawić dostępność turbin.

Czytaj więcej

Wykonujemy prace montażowe, konserwacyjne i serwisowe systemów sygnalizacji pożaru lub systemów gaszenia pożaru i sygnalizacji dymu firmy protecfire. Podczas każdej inspekcji zapewniony jest jej w pełni cyfrowy zapis.

Dzięki elastyczności naszych zespołów jesteśmy w stanie szybko i zgodnie z harmonogramem wykonać wszystkie usługi w zakresie systemów sygnalizacji pożaru lub systemów gaszenia pożaru i sygnalizacji dymu.

Czytaj więcej

Podejmujemy się również instalacji, modernizacji, konserwacji i serwisowania systemów oświetlenia przeszkodowego lub oznakowania nocnego i transponderów na żądanie. Zalecana coroczna kontrola zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii lub niewydolności oświetlenia przeszkodowego.

Czytaj więcej